Badania KierowcówObowiązek badania kierowców, szczegółowe warunki i tryb reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2004 r.) Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.).

Doktor T. Sebzda posiada wymagane uprawnienia do badań kierowców, ponadto współpracujemy z firmą PSYCHOGRAF mieszczącą się w Wołowie, przy ulicy Wrocławskiej 3, gdzie można wykonać psychotesty dla kierowców zawodowych. http://www.psychograf.pl